Spela en USB-enhet

USB-enheter av MSC-typ (Mass Storage Class) * som uppfyller kraven i USB-standarden går att använda.

*t.ex. en USB-flashenhet, digital mediaspelare

OBS!

  • Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet.
  • Kontrollera de filformat som stöds för USB-uppspelning.
  1. Sänk volymen på enheten.
  2. Anslut USB-enheten till USB-porten.
  3. Tryck på HOME, tryck sedan på [USB].
    Uppspelningen startar.

Ta bort USB-enheten

Stäng av enheten eller vrid tändningen till ACC-läget (off), ta sedan bort USB-enheten.