Inställning

 1. Välj önskat band (FM1, FM2, FM3, AM1 eller AM2).
 2. Utför kanalinställning.

  Automatisk inställning

  Tryck på SEEK–/SEEK+.
  Sökningen stoppas när enheten tar emot en station.

  Manuell inställning

  Håll /(vänster/höger) intryckt för att hitta ungefärlig frekvens, tryck sedan upprepade gånger på /(vänster/höger) för att finjustera önskad frekvens.

Lagra manuellt

Håll önskat förinställningsnummer intryckt samtidigt som du tar emot den station du vill lagra.

Ta emot lagrade stationer

Välj bandet, tryck sedan på önskat förinställningsnummer.