Förbereda en mobiltelefon

Anslut mobiltelefonen till denna enhet för att använda den.