Huvudenhet och fjärrkontroll

Huvudenhet

Bild på huvudenheten

VOL (volym) +-knappen har en taktil punkt.


RM-X170-fjärrkontroll (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

Det går att använda fjärrkontrollen för att manövrera ljudkontroller. Använd pekskärmen för menyfunktioner.

Bild på fjärrkontrollen

OBS!

 • De vita knapparna i bilden ovan stöds inte.

Ta bort isoleringsfilmen före användning.

 1. Display/pekskärm
 2. HOME
  Visar HOME-skärmen.
  ATT (dämpa)
  Håll intryckt i 1 sekund för att dämpa ljudet.
  Håll intryckt igen eller tryck på VOL + för att avbryta.
 3. VOL (volym) +/–
 4. Mottagare för fjärrkontrollen
 5. / (föregående/nästa)
  Funktionerna skiljer sig åt beroende på vald källa:
  Radio: välj en förinställd station.
  DAB+: välj en förinställd station. (XAV-3550D(EUR))
  USB: hoppa till föregående/nästa fil.
  BT Audio: hoppa till föregående/nästa fil.
  Håll intryckt för att:
  Radio: ställa in en station automatiskt (SEEK+/SEEK–).
  DAB+: välja en station (när [Seek By] är inställt på [A-Z])/söka efter en station (när [Seek By] är inställt på [Station Gp]). (XAV-3550D(EUR))
  USB: snabbspola bakåt/framåt.
  BT Audio: snabbspola bakåt/framåt.
 6. OPTION
  Visar OPTION-skärmen.
 7. OFF
  Stänger av källan.
 8. MONITOR OFF
  Stänger av skärmen.
  Tryck en gång till för att starta igen.
 9. EQ (equalizer)
  Väljer en equalizerkurva.
 10. Sifferknappar (0 till 9)
 11. CLEAR
 12. ATT (dämpa)
  Dämpar ljudet. Tryck en gång till för att avbryta dämpningen.
 13. (spela upp/paus)
 14. / (föregående/nästa)
  / (snabbspola bakåt/framåt)
  Funktionerna skiljer sig åt beroende på vald källa:
  Radio: välj en förinställd station.
  DAB+: välj en förinställd station. (XAV-3550D(EUR))
  USB: hoppa till föregående/nästa fil.
  BT Audio: hoppa till föregående/nästa fil.
  Håll intryckt för att:
  Radio: ställa in en station automatiskt (SEEK+/SEEK–).
  DAB+: välja en station (när [Seek By] är inställt på [A-Z])/söka efter en station (när [Seek By] är inställt på [Station Gp]). (XAV-3550D(EUR))
  USB: snabbspola bakåt/framåt.
  BT Audio: snabbspola bakåt/framåt.
 15. // (vänster/upp/ner/höger)
  Fungerar på olika sätt beroende på vald källa.
  Radio: välj en förinställd station eller ställ in en station automatiskt.
  USB: välj en mapp eller hoppa till föregående/nästa fil.
  ENTER
  Bekräftar det valda alternativet.
 16. SRC (källa)
  Ändrar källan. Varje gång du trycker på denna knapp visas en valbar källa i popup-menyn på aktuell display.
 17. MODE
  Väljer radiobandet.
 18. VOL (volym) +/–