Uppdatera den fasta programvaran

Se supportsidan och följ sedan anvisningarna online för att uppdatera den fasta programvaran.

OBS!

  • Ta inte bort USB-enheten under uppdateringen.