Använda radioalternativfunktioner

Följande funktioner är tillgängliga genom att trycka på (alternativ) längst upp till höger på skärmen.

[BTM (Best Tuning Memory)]

Lagrar stationer i frekvensordning på förinställningsnumren. Det går att lagra 18 stationer för FM och 12 stationer för AM som förinställningsstationer.


[AF] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))
Väljer [ON] för att oavbrutet ställa in stationen med starkast signal i nätverket.
(Endast tillgängligt vid FM-mottagning.)


[TA] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))
Väljer [ON] för att ta emot aktuell trafikinformation eller trafikprogram (TP), om tillgängligt.
(Endast tillgängligt vid FM-mottagning.)


[Regional] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))
Väljer [ON] för att stanna vid den station du tar emot när AF-funktionen är aktiverad. Om du lämnar mottagningsområdet för detta regionala program väljer du [OFF]. Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och vissa andra områden.
(Endast tillgängligt vid FM-mottagning.)


[PTY]
Väljer en programtyp i PTY-listan för att söka efter en station som sänder vald programtyp.
(Endast tillgängligt vid FM-mottagning.)


Ta emot meddelanden om nödsituationer (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

Med AF- eller TA-funktionen aktiverad, kommer meddelanden om nödsituationer automatiskt att avbryta vald källa.