PTY visar [PTY not found.].

  • Aktuell station är inte en RDS-station eller så är radiomottagningen dålig.