Ljudfiler kan inte spelas.

  • USB-enheter som formaterats med andra filsystem än FAT12, FAT16, FAT32 eller exFAT stöds inte.*

*Denna enhet har stöd för FAT12, FAT16, FAT32 och exFAT, men vissa USB-enheter har inte stöd för alla dessa. Mer information finns i bruksanvisningen för varje USB-enhet eller så kan du kontakta tillverkaren.