Säkringen har skjutit./Ett ljud hörs från enheten när du växlar tändningens position.

  • Strömförsörjningskablarna är inte matchade korrekt med bilens tillbehörsuttag.