Ringa ett samtal

 1. Tryck på HOME, tryck sedan på [Phone].
 2. Tryck på en av samtalsikonerna på BLUETOOTH-telefonens display.

  Bilden visar samtalsikoner på BLUETOOTH-telefondisplayen

  A. (samtalshistorik)*

  Välj en kontakt i listan med samtalshistorik. Enheten lagrar de senaste 20 samtalen.

  B. (återuppringning)

  Ring ett samtal automatiskt till din senaste kontakt.

  C. (kontakter)*

  Välj en kontakt i listan med namn/nummer. Tryck på (alfabetisk sökning) för att söka efter önskad kontakt i alfabetisk ordning i namnlistan.

  D. (knappsats)

  Ange telefonnumret.

  E. Favoriter (favoriter)

  Välj sparad kontakt.
  Se ”Lägga till telefonnummer till favoriter” nedan för att spara kontakten.

  *Mobiltelefonen måste ha stöd för PBAP (Phone Book Access Profile).

 3. Tryck på (ring).
  Samtalet påbörjas.

Lägga till telefonnummer till favoriter

Du kan spara upp till 6 kontakter bland favoriter.

 1. Tryck på (kontakter) på telefonskärmen och välj ett telefonnummer som du vill spara bland favoriter.
  Bekräftelserutan visas.
 2. Tryck på [Add to Favorites].
 3. Tryck på önskad förinställning bland favoriter för att spara telefonnumret.
  Kontakten sparas bland favoriter.