Det går inte att ta emot stationer. (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

  • Inställningen av mottagningssteg har raderats.
    • Ställ in mottagningsstegen igen.