DAB-radio (XAV-3550D(EUR))

No Station
  • Det går inte att ta emot DAB-signalen.
    • Utför automatisk kanalinställning.
    • Kontrollera anslutningen för DAB-antennen (medföljer ej).
    • Kontrollera så att [Antenna Power] är inställt på [ON].
Receiving
  • Enheten väntar på att ta emot en DAB-station.