Underhåll

Byta litiumbatteriet (CR2025) i fjärrkontrollen (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

När batteriet börjar bli svagt minskar fjärrkontrollens räckvidd.


VAR FÖRSIKTIG

Batteriet kan explodera om du inte sätter i det på rätt sätt. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma eller motsvarande typ.

Bilden visar hur litiumbatteriet ska sättas i på rätt sätt i fjärrkontrollen

A: Litiumbatteri (CR2025) +-sidan vänd uppåt

OBS!

  • Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om någon skulle råka svälja batteriet.