Upprepad uppspelning och slumpmässig uppspelning

  1. Tryck upprepade gånger på (repetera) eller (blanda) under uppspelning tills önskat uppspelningsläge visas.
    Det kan ta lång tid att starta uppspelning i valt uppspelningsläge.

Tillgängliga uppspelningslägen skiljer sig åt beroende på vald ljudkälla och ansluten enhet.