Avbryta demonstrationsläget

  1. Tryck på HOME, tryck sedan på [Settings].
  2. Tryck på [General], tryck sedan på [Demo] för att ställa in på [OFF].
  3. Tryck två gånger på (tillbaka) för att avsluta inställningsmenyn.