Ljudet hoppar vid ljudströmning eller så misslyckas BLUETOOTH-anslutningen.

  • Minska avståndet mellan enheten och BLUETOOTH-enheten.
  • Plocka ur enheten ur fodralet under användning om BLUETOOTH-enheten förvaras i ett fodral som kan störa signalen.
  • Flera BLUETOOTH-enheter eller andra enheter (t.ex. långvågsradioenheter) som sänder radiovågor används i närheten.
    • Stäng av andra enheter.
    • Öka avståndet mellan enheten och andra enheter.
  • Uppspelningsljudet stoppas tillfälligt när enheten är ansluten till en mobiltelefon. Detta är inte något fel.