Visuella inställningar (Visual)

Wallpaper

Skrivbordsunderlägget ändras genom att peka på önskad färg eller ställer in dina favoritfoton för en USB-enhet av MSC-typ (Mass Storage Class) som skrivbordsunderlägg.
(Endast tillgängligt när fotoinformationen är JPEG-filer på 6 MB eller mindre.)
Ställa in fotoinformation
Vid anslutning av USB-enheten till USB-porten visas [You can import a photo from a USB device] på skärmen.
Tryck på [Import] och välj ditt favoritfoto.


Dimmer for Monitor & Illum.

Displayen och knappbelysningen dimmas: [OFF], [Auto], [ON].
([Auto] är endast tillgängligt när belysningskontrollen är ansluten och bilens strålkastare är tända.)
(registrera/inställning) justerar ljusstyrkan när dimmern är aktiverad: -5 till +5.


Illum. Level on Monitor OFF

Knappbelysningen dimmas när skärmen är avstängd: [OFF], [1], [2], [3], [4].


Touch Screen Adjust

Pekskärmskalibreringen justeras om platsen du trycker på inte motsvarar rätt alternativ.