Använda DAB-alternativfunktioner

Följande funktioner är tillgängliga genom att trycka på (alternativ) på DAB/DAB+-radioskärmen.

[Seek By]

Ställer in läget för sökning efter station: [A-Z] (Sök efter stationsnamn), [Station Gp] (Sök efter stationsgrupp).


[Announce]

Aktiverar DAB-meddelanden genom att avbryta vald källa: [ON], [OFF].
Under ett DAB-meddelande justeras volymen till den nivå som ställts in för TA under RDS.


[Soft Link]

Söker automatiskt efter och ställer in samma eller liknande program när signalen för nuvarande program är för svag för mottagning: [ON], [OFF].
Hard Link” följer samma program och ”Soft Link” följer ett liknande program.

Soft Link DAB/FM
OFF Endast Hard Link
ON Hard Link/Soft Link


[Information]

Visar valt stationsgruppnamn, stationsnamn, PTY-typ för stationen etc.


[Antenna Power]

Förser DAB-antennens ingångsterminal med ström: [ON], [OFF].