Ljudinställningar (Sound)

EXTRA BASS

Förstärker basljudet synkroniserat med volymnivån: [OFF], [1], [2].


EQ10/Subwoofer

Väljer en equalizerkurva och justerar subwoofernivån.
(Tillgängligt när källa valts.)

Alternativ Information
EQ10 Väljer equalizerkurva:

XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom]

XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Custom]

XAV-3500(IN)
[Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Custom], [OFF]

[Custom] justerar equalizerkurvan: -6 till +6.
Subwoofer Justerar subwooferns volymnivå: [OFF], -10 till +10.

Balance/Fader

Justerar balans-/toningsnivån.

Alternativ Information
Balance Justerar ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare: [L15] till [R15].
Fader Justerar ljudbalansen mellan främre och bakre högtalare: [Front15] till [Rear15].

Crossover

Justerar brytfrekvensen och subwooferfasen.

Alternativ Information
High Pass Filter Väljer brytfrekvens för främre/bakre högtalare: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Low Pass Filter Väljer brytfrekvens för subwoofern: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Subwoofer Phase Väljer subwooferfas: [Normal], [Reverse].

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Förstärker ljudutgång: [OFF], [Low], [Middle], [High].


Phone Call Sound

Väljer högtalare för handsfreesamtal: [Front], [Rear], [All].