Söka efter en fil från listskärmen

  1. Under USB-uppspelning trycker du på (lista).
    Listskärmen över alternativ som spelas för närvarande visas.
    Vid anslutning av USB-enheten till USB-porten trycker du på (ljud) eller (video) för att lista efter filtyp.

  2. Tryck på önskat alternativ.
    Uppspelningen startar.