Notering om licens

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Upphovsrättens ägare kräver att vi meddelar innehållet i detta programvaruavtal till våra kunder. Mer information om programvarulicenser finns under [Settings] [General] [Open Source Licenses].

Notering om GNU GPL/LGPL-tillämpad programvara

Denna produkt innehåller programvara som är tillgänglig för följande GNU allmänna GNU-licenser (hädanefter kallat ”GPL”) eller GNU ej allmänna GNU-licenser (hädanefter kallat ”LGPL”). Detta innebär kunders rätt att få tillgång till, modifiera och distribuera källkoden vidare för denna programvara under de villkor som nämns i GPL eller LGPL som visas på denna enhet.
Källkoden för programvaran ovan finns tillgänglig på Internet.
Gå till följande URL och välj sedan modellnamnet ”XAV-3500” eller ”XAV-3550D” för nerladdning.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Notera dock att Sony däremot inte kan svara på frågor gällande innehållet i källkoden.


Om du har några frågor eller problem gällande denna enhet som inte tas upp i denna Hjälpguide, ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.