Det hörs inget ljud./Ljudet hörs lågt.

  • Din iPhone/Android-telefon är inte ansluten till enheten via BLUETOOTH.
    • Upprätta en BLUETOOTH-anslutning.
  • Volymnivån för [BT Audio] är låg.
    • Justera volymnivån för [BT Audio].