Allmänna inställningar (General)

Language

Väljer visningsspråk: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].


Demo

Demonstrationen aktiveras: [OFF], [ON].


Date/Time

Alternativ Information
Set Date/Time Ställer in datum och tid: [Auto(RDS)], [Manual].
(XAV-3550D(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format Väljer format: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format Väljer format: [12-hour], [24-hour].

Beep

Aktiverar funktionsljudet: [OFF], [ON].


Rear View Camera

Väljer bilden från den bakåtriktade kameran: [OFF], [Normal], [Reverse] (spegelbild).
[Guide Line Adjust] justerar guiden i bilden från den bakåtriktade kameran.
Tryck längst fram eller längst bak (rödmarkerade delar) på guiden för att justera.

Bilden visar hur den bakåtriktade kameran ska justeras

Tryck på /// (vänster/upp/höger/ner) för att justera guidepositionen och tryck på (inåt) eller (utåt) för att justera guidebredden.


Steering Control

Väljer ingångsläge för ansluten fjärrkontroll. Se till att ingångsläget stämmer med ansluten fjärrkontroll innan användning, för att förhindra funktionsfel.

Alternativ Information
Custom Ingångsläge för fjärrkontrollen till ratten (följ förfarandet i (registrera/inställning) för att registrera funktioner för den anslutna fjärrkontrollen).
Preset Ingångsläge för den trådbundna fjärrkontrollen förutom fjärrkontrollen till ratten.
(registrera/inställning) Skärmen för styrknappen visas.
Håll knappen du vill tilldela till ratten intryckt. Knappen på skärmen tänds (standby).
Håll den knapp på ratten intryckt som du vill tilldela funktionen. Knappen på skärmen ändrar färg (markerad eller inringad av en orange linje).
Upprepa steg och för att registrera andra funktioner.

(Endast tillgängligt när [Steering Control] är inställt på [Custom].)

OBS!

  • Ansluten fjärrkontroll kan inte användas när inställningar görs även om vissa funktioner redan har registrerats. Använd knapparna på enheten.
  • Om ett fel inträffar vid registreringen rensas all information som tidigare registrerats bort. Starta registreringen igen från början.
  • Det kan hända att denna funktion inte finns på vissa fordon. Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för ditt fordon.


Tuning Steps (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

Ställer in FM/AM-mottagningssteg för ditt land: [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz].


Factory Reset

Initierar alla inställningar till fabriksinställningar.


Firmware Version

Uppdaterar och bekräftar versionen av den fasta programvaran.


Open Source Licenses

Visar programvarulicenser.