Pekskärmen reagerar inte som den ska när du trycker.

  • Tryck endast på en del av pekskärmen åt gången. Om du trycker på två eller fler delar av pekskärmen samtidigt kommer pekskärmen inte att reagera på rätt sätt.
  • Kalibrera pekskärmen på displayen.
  • Tryck ordentligt på den tryckkänsliga skärmen.