Förbereda en Bluetooth®-enhet

Du kan lyssna på musik eller ringa handsfreesamtal beroende på den BLUETOOTH-kompatibla enheten t.ex. smarttelefoner, mobiltelefoner och ljudenheter (hädanefter kallat ”BLUETOOTH-enhet” om inte annat anges). Mer information om anslutning finns i bruksanvisningen som medföljde enheten. Sänk volymen på denna enhet innan enheten ansluts. Annars kan det hända att ett högt ljud matas ut.