Radiomottagningen är dålig./Statiskt brus hörs.

  • Anslut antennen ordentligt.