Lyssna på radio

Tryck på HOME, tryck sedan på [Radio].

Mottagningskontroller/-indikationer

Bild på radioskärmen

A. Aktuellt band

Ändra bandet (FM1, FM2, FM3, AM1 eller AM2).

B. Aktuell frekvens, programservicenamn*, RDS-indikation (Radio Data System)*

*Endast tillgängligt vid RDS-mottagning.

C. (radioalternativ)

Öppnar menyn för radioalternativ.

D. SEEK-/SEEK+

Ställ in automatiskt.

E. / (vänster/höger)

Ställ in manuellt.
Håll intryckt för att oavbrutet hoppa över frekvenser.

F. Förinställningsnummer

Välj en förinställd station. Dra höger/vänster för att visa andra förinställda stationer.
Håll intryckt för att lagra aktuell frekvens med det förinställningsnumret.