Söka efter en station via stationsnamn

Ställ in [Seek By] till [A-Z] för att söka efter stationsnamn, före användning.

  1. Tryck på (lista).

    Listan över stationer visas.

  2. Tryck på önskad station.

Söka från uppspelningsskärmen

Tryck på SEEK+/– för att växla till föregående/nästa station.

Uppdatera listan över stationer

Tryck på (lista), tryck sedan på [Auto Tune].