Det finns ingen bild/störningar finns i bilden.

  • En anslutning har inte upprättats på rätt sätt.
  • Kontrollera anslutningen mellan denna enhet och annan utrustning och ställ in ingångsväljaren för utrustningen till källan som motsvarar denna enhet.
  • Installationen är inte korrekt.
    • Installera enheten i en vinkel på mindre än 30° i en robust del av bilen.
  • Parkeringskabeln (ljusgrön) är inte ansluten till handbromsens brytarkabel eller så har handbromsen inte aktiverats.