USB-funktionerna fungerar inte som de ska.

  • Använd inte en USB-förlängningskabel eftersom det kan leda till att signalkvaliteten försämras.
    • Använd en kortare USB-kabel när du ansluter USB-enheten eller byt USB-kabeln mot en ny.