Använda gestkommando

Du kan utföra funktioner som vanligen används genom att dra ditt finger på mottagnings-/uppspelningsdisplayen.

OBS!

  • De gestkommandon som förklaras nedan finns inte tillgängliga på skärmen för WebLink™.

Dra från vänster till höger

Radiomottagning:

sök stationer framåt. (Samma som att hålla (nästa) intryckt.)

Video-/ljuduppspelning:

hoppa framåt en fil/spår. (Samma som (nästa).)


Dra från höger till vänster

Radiomottagning:

sök stationer bakåt. (Samma som att hålla (föregående) intryckt.)

Video-/ljuduppspelning:

hoppa bakåt en fil/spår. (Samma som (föregående).)


Dra uppåt

Radiomottagning:

ta emot lagrade stationer (gå framåt).


Dra nedåt

Radiomottagning:

ta emot lagrade stationer (gå bakåt).