Andra inställningar under uppspelning

När en USB-enhet ansluts till USB-porten och spelar upp en video går det att göra ytterligare inställningar genom att trycka på (alternativ).

Picture EQ

Justerar bildkvaliteten efter önskemål: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Endast tillgängligt när handbromsen aktiverats.)


Aspect

Väljer ett bildförhållande för enhetens skärm. (Endast tillgängligt när handbromsen aktiverats.)

Alternativ Information
Normal Visar en 4:3-bild i dess originalstorlek med sidofält som fyller ut 16:9-skärmen.
Zoom Visar en 16:9-bild som har omvandlats till 4:3 letter box-format.
Full Visar en 16:9-bild i dess ursprungliga storlek.
Captions Förstorar bilden horisontellt medan textning läggs in på skärmen.