BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.
  • Enheten kan inte identifiera en anslutningsbar BLUETOOTH-enhet.
    • Kontrollera BLUETOOTH-inställningen på den anslutande enheten.
  • Det finns ingen enhet i listan över registrerade BLUETOOTH-enheter.
    • Utför ihopparning med en BLUETOOTH-enhet.
Handsfree device is not available.
  • En mobiltelefon är inte ansluten.
    • Anslut en mobiltelefon.