Det hörs ingen ringsignal.

  • Höj volymen när ett samtal tas emot.
  • Högtalarna är inte anslutna till enheten.
    • Anslut högtalarna till enheten. För att välja högtalare för ringsignal trycker du på HOME, tryck sedan på [Settings] och välj [Phone Call Sound] under [Sound].