Tillgängliga funktioner under ett samtal

Justera ringsignalvolymen

Tryck på VOL(volym) +/– när du får ett samtal.

Justera röstvolymen för den som pratar

Tryck på VOL(volym) +/– under ett samtal.

Justera volymen för den andra parten (justering av mikrofonförstärkning)

Tryck på (alternativ), ställ sedan in [MIC Gain] till [High], [Middle] eller [Low], vid ett handsfreesamtal.

Minska eko och brus (eko-/brusreduceringsläge)

Tryck på (alternativ), ställ sedan in [Speech Quality] till [Mode 1] eller [Mode 2] under ett samtal.

Växla mellan handsfreeläge och handhållet läge

Tryck på (högtalare/telefon) under ett samtal för att växla telefonsamtalets ljud mellan enheten och mobiltelefonen.

OBS!

  • Det kan hända att denna funktion inte är tillgänglig beroende på vilken mobiltelefon du använder.

Automatiskt svara på ett inkommande samtal

Tryck på (alternativ), ställ sedan in [Auto Answer] på [ON].