Ansluta Rear View Camera

Genom att ansluta den bakåtriktade kameran (tillval) till CAMERA IN-terminalen, kan du visa bilden från den bakåtriktade kameran.

Bild på anslutning av den bakåtriktade kameran till enheten

Visa bilden från den bakåtriktade kameran

Tryck på HOME, tryck sedan på [Rear Camera].