Enheten kan inte manövreras.

  • Håll HOME intryckt i minst 10 sekunder för att starta om enheten. Av säkerhetsskäl bör du inte starta om enheten samtidigt som du kör bil.