Ta emot ett samtal

  1. Tryck på (ring) när du tar emot ett samtal.
    Samtalet påbörjas.

OBS!

  • Ringsignalen och samtalsrösten hörs i de främre högtalarna. För att välja högtalare för handsfreesamtal trycker du på HOME, tryck sedan på [Settings] och välj [Phone Call Sound] under [Sound].

Avvisa/avsluta ett samtal

Tryck på (avsluta ett samtal).