Flertrycksfunktionen registreras inte.

  • Denna enheten stöder inte flertrycksfunktion.