Röstvolymen på den som pratar är för låg.

  • Höj volymen under ett samtal.