Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

När en BLUETOOTH-enhet ansluts för första gången krävs en ömsesidig registrering (som kallas ”ihopparning”). Genom ihopparningen kan denna enhet och andra enheter känna igen varandra.

 1. Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 meter från enheten.
 2. Tryck på HOME, tryck sedan på [Settings].
 3. Tryck på [Bluetooth].
 4. Tryck på [Bluetooth Connection], tryck sedan på [ON].
  BLUETOOTH-signalen är påslagen och (BLUETOOTH) tänds i enhetens statusfält.
 5. Tryck på [Pairing].
  (BLUETOOTH) blinkar när enheten befinner sig i standbyläge för ihopparning.
 6. Utför ihopparning på BLUETOOTH-enheten för att identifiera denna enhet.
 7. Välj namnet på din modell som visas i BLUETOOTH-enhetens teckenfönster.
  Upprepa från steg 5 om namnet på din modell inte visas.
  Om skärmen för bekräftelse av anslutning visas manövrerar du BLUETOOTH-enheten för att godkänna anslutningen, trycker sedan på [OK] på enheten och/eller BLUETOOTH-enheten.
 8. Om du måste ange en kodnyckel* på BLUETOOTH-enheten anger du [0000].
  När ihopparningen är gjord lyser (BLUETOOTH) med ett fast sken.

  *Kodnyckel kanske kallas ”Säkerhetskod”, ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”Lösenord” osv. beroende på BLUETOOTH-enheten.

 9. Välj denna enhet på BLUETOOTH-enheten för att upprätta BLUETOOTH-anslutningen.
  (mobiltelefon) eller (ljud) tänds när anslutningen är upprättad.

OBS!

 • Enheten kan bara anslutas till en BLUETOOTH-enhet åt gången.
 • Koppla från BLUETOOTH-anslutningen genom att stänga av anslutningen antingen från enheten eller BLUETOOTH-enheten.