Upphovsrätt

Bluetooth®-märket och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken sker på licens från Sony Corporation. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.


Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.


Denna produkt är skyddad av viss immateriell egendomsrätt som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåten utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.


Apple och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.


Google, Google Play och Android är varumärken som tillhör Google LLC.


WebLink är ett registrerat varumärke som tillhör Abalta Technologies Inc. i USA och är ett varumärke i andra länder.


DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD UNDER LICENSEN FÖR MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTFÖLJEN, FÖR PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING AV EN KONSUMENT FÖR AVKODNING AV VIDEO I ENLIGHET MED DEN MPEG-4 VISUAL-STANDARD (”MPEG-4-VIDEO”) SOM KODATS AV EN KONSUMENT INBLANDAD I PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM LICENSIERATS AV MPEG LA FÖR ATT LEVERERA MPEG-4-VIDEO.
INGEN LICENS BEVILJAS ELLER ANTYDS FÖR NÅGOT ANNAT SYFTE.
YTTERLIGARE INFORMATION, INKLUSIVE SÅDAN SOM GÄLLER MARKNADSFÖRING, INTERNT OCH KOMMERSIELLT BRUK SAMT LICENSIERING, KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, LLC. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COMAlla andra varumärken är varumärken som tillhör sina respektive ägare.