WebLink

Med ”WebLink Host”-appen kan du använda ”WebLink Apps” som en video- eller musikspelare på ansluten iPhone/Android-telefon.

Noteringar gällande användning av WebLink

 • Kontrollera WebLink™-webbsidan för OS-versioner som stöds. Uppdatera före användning till den senaste OS-versionen.
 • För mer information om kompatibla modeller, se kompatibilitetslistan på följande sida:
  http://abaltatech.com/WL
 • Ladda ner ”WebLink Host”-appen som finns tillgänglig på Google Play för din Android-telefon och App Store för din iPhone.
 • Det kan krävas en nätverksanslutning vid konfigurering av inställningar t.ex. vid den inledande anslutningsinställningen. Se till att en nätverksanslutning finns tillgänglig för din iPhone/Android-telefon.
 • När Cast-funktionen används kan det hända att det krävs inställningar på din iPhone/Android-telefon.
 • Mer information om ”WebLink Apps” finns på webbsidan för ”WebLink Apps”.
 • Det kan hända att WebLink™-funktionen och/eller en viss ”WebLink Apps” inte är tillgängligt i ditt land eller region.
 • När du använder Cast-funktionen och ansluter din iPhone, är visningsriktningen samma som displayen på din iPhone.
 1. Anslut din iPhone/Android-telefon till huvudenhet via BLUETOOTH.
 2. Anslut din iPhone/Android-telefon till USB-porten.
  För att ansluta en iPhone, använder du en USB-anslutningskabel för iPhone (medföljer ej).
  Använd en lämplig anslutningskabel (medföljer ej) för att ansluta en Android-telefon.
 3. Tryck på HOME, tryck sedan på WebLink™-ikonen.
  WebLink™-displayen visas på enhetens display. Tryck på och manövrera programmen.