Ihopparning fungerar inte.

  • Det kanske inte går att para ihop enheten med en tidigare ihopparad BLUETOOTH-enhet efter att enheten initierats, om enhetens ihopparningsinformation finns på BLUETOOTH-enheten. Radera i sådana fall enhetens ihopparningsinformation från BLUETOOTH-enheten och para ihop dem igen.