Din samtalspartner tycker att volymen är för låg eller för hög.

  • Justera [MIC Gain]-nivån.