Anslutning är inte möjlig.

  • Kontrollera ihopparnings- och anslutningsförfaranden i handboken till t.ex. den andra enheten och utför förfarandet igen.