Utföra startinställningar

Du måste utföra startinställningar innan enheten används för första gången, efter att bilbatteriet bytts ut eller anslutningarna justerats.

Om skärmen med startinställningar inte visas när du slår på enheten kan du utföra fabriksåterställning för att initiera enheten.

 1. Tryck på [Language], ställ sedan in visningsspråk.
 2. Tryck upprepade gånger på [Demo] för att välja [OFF] för att avaktivera demonstrationsläget.
 3. Tryck på [Set Date/Time], ställ sedan in datum och tid.
 4. Efter att du ställt in datum och tid trycker du på [OK].
  XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN): fortsätt till steg 5.
  XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR): hoppa till steg 6.
 5. Tryck på [Tuning Steps], ställ sedan in FM/AM-mottagningssteget. (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))
 6. Tryck på (tillbaka), tryck sedan på [OK] för att återgå till föregående display.
  Uppstartsmeddelandet visas.
 7. Läs igenom uppstartsmeddelandet, tryck sedan på [Close] om du godkänner alla villkor.
  Inställningen är nu genomförd.

Denna inställning kan konfigureras i inställningsmenyn.