Det hörs inget ljud/ljudet gör uppehåll/ljudet spricker.

 • En anslutning har inte upprättats på rätt sätt.
 • Kontrollera anslutningen mellan denna enhet och ansluten utrustning och ställ in ingångsväljaren för utrustningen till källan som motsvarar denna enhet.
 • Installationen är inte korrekt.
  • Installera enheten i en vinkel på mindre än 30° i en robust del av bilen.
 • Enheten befinner sig i läget paus/snabbspolning bakåt/framåt.
 • Inställningarna för utgångarna har inte gjorts på rätt sätt.
 • Volymen är för låg.
 • ATT-funktionen är aktiverad.
 • Formatet stöds inte.
  • Kontrollera om enheten har stöd för detta format.