Det hörs eko eller brus under telefonsamtal.

  • Sänk volymen.
  • Ställ in [Speech Quality] på [Mode 1] eller [Mode 2].
  • Om det finns annat ljud i omgivningen förutom ljudet från telefonsamtalet som är högt kan du försöka sänka det ljudet.
    • Stäng fönstret om det hörs ljud från trafiken.
    • Sänk luftkonditioneringen om den låter högt.