Grundläggande inställningar

Du kan ställa in alternativ i följande inställningskategorier: Allmänna inställningar (General), Ljudinställningar (Sound), Visuella inställningar (Visual), BLUETOOTH-inställningar (Bluetooth).

  1. Tryck på HOME, tryck sedan på [Settings].
  2. Tryck på valfri inställningskategori.
    Alternativen som kan ställas in beror på vilken källa du använder och vilka inställningar du har.
  3. Flytta rullningslisten upp eller ner för att välja önskat alternativ.

Återgå till föregående visning

Tryck på (tillbaka).

Växla till uppspelningsskärmen

Tryck på (återgå till uppspelningsskärmen).